Apple zag in het eerste kwartaal van 2014 haar marktaandeel dalen van 40,2 % naar 32,5%. Daarentegen steeg het marktaandeel van Apple’s grootste concurrent Samsung van 17,5 % naar 22,3 %. De iPad is op dit moment nog steeds marktleider op de tabletmarkt maar Samsung komt steeds dichterbij en Apple weet deze concurrent nog maar net voor te blijven. Een iPhone kopen blijft vooralsnog populairder dan het kopen van een Samsung telefoon. Door marktonderzoeker IDC werd bekend gemaakt dat er in totaal ruim 50 miljoen tablets zijn verkocht in het eerste kwartaal van 2014. Dat is 35% minder dan in het laatste kwartaal van 2013 het geval was. Deze vergelijking gaat niet helemaal op omdat het laatste kwartaal van een jaar altijd het sterkst is vanwege de feestdagen in deze maand. De markt is echter gestegen met 3,9% vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013.

In het eerste kwartaal van 2014 verkocht Apple dus ruim 16 miljoen iPads. In het vierde kwartaal van 2013 verkocht Apple er wel 26 miljoen. In het eerste kwartaal van 2013 verkocht Apple 19,5 miljoen iPads. Dat betekent een flinke daling wanneer de verkoop van het eerste kwartaal in 2014 met de verkoop van het eerste kwartaal in 2013 wordt vergeleken. Kijken we naar de cijfers van Samsung dan zien we dat deze juist 3 miljoen tablets meer verkocht in het eerste kwartaal van 2014 vergeleken met het eerste kwartaal van 2013. iOS was marktleider maar deze positie is op de tabletmarkt verloren gegaan. Niet alleen Samsung maar ook alle andere tablet fabrikanten gebruiken namelijk de Android software van Google.